“Katı Atık Yükleme Ve Transfer İşleri İhalesi” için teklif kabul edilecektir.

“Katı Atık Yükleme Ve Transfer İşleri İhalesi” için teklif kabul edilecektir.

GİRNE BELEDİYESİ
İHALE TEKLİF KABULÜ

İhale Sıra No: 001 (2) / 2018

İhale Makamı: Girne Belediyesi

İş Konusu: Girne Belediyesi, Karaoğlanoğlu Köyü Katı Atık Transfer İstasyonu’nda; katı atıkların yüklenip, Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’ne transferi işlerini içeren “Katı Atık Yükleme Ve Transfer İşleri İhalesi” için teklif kabul edilecektir.

Geçici Teminat:
20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nda belirtilen geçici teminat miktarları geçerli olacaktır. Teminat olarak, Banka Teminat Mektubu ve/veya Girne Belediyesi’ne yatırılacak para karşılığında alınacak makbuz geçerli olacaktır. Banka çeki kesinlikle kabul edilmeyecektir. Verilecek teminatın süresi 45 (kırk beş) günden az olmayacaktır. Yeterli teminat miktarı ve süresi olmayan ihale katılımcılarının teklifi değerlendirmeye
alınmayacaktır.

İhale Dosya Bedeli: 500 TL.( Beş Yüz Türk Lirası) (KDV dahil)

İhale Şartları:
1- İhaleyle ilgili şartnameler ve tüm ekleri Girne Belediyesi Veznesi’ne yatırılacak 500 TL karşılığında en geç
7 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar temin edilebilir. Ayrıca şartnamelere,
BURAYA TIKLAYARAK zip formatında sıkıştırılmış dosyayı indirebilirsiniz. İnternet sitesinden elde edilen dokümanlar yalnızca fikir edinme amaçlıdır.

2- İhale dosyası Belediye Veznesi’ne yatırılacak (nakit veya günlük çek) karşılığında Girne Belediyesi
Müdürlüğü’nden alınabilir.

3- Teminat olarak banka teminat mektubu ve/veya Girne Belediyesi’ne yatırılacak para karşılığı alınacak
makbuz geçerli olacaktır. (Çek kesinlikle kabul edilmez.) Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
Teminat miktarları ve süreleri Kamu İhale Yasası şartlarına göre hesaplanacaktır. Geçici teminatta geçerli
banka teminat mektupları 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankalara ait olacaktır.

4- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (İhale katılım beyannamesi, geçici teminat
mektubu, imza sirküleri, imza beyannamesi, yetki beyannamesi, şartname alındı makbuzu ve şartname
gereği istenen diğer tüm belgeleri) teklifleri ile birlikte verecektir.

5- 10 Eylül 2018, Pazartesi günü saat 10.00’da Girne Belediyesi Karaoğlanoğlu Köyü Katı Atık Transfer
İstasyonu’nda bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Yalnız bu toplantıya katılan firmalar teklif
atabilecektir. Toplantıya katılmayan firmaların teklifleri Girne Belediyesi İhale Değerlendirme Komisyonu
tarafından değerlendirilmeyecektir. Toplantıda her firmadan en az bir temsilcinin bulunması ve katılım
listesine imza atması şartı vardır.

6- Teklifler en geç 12 Eylül 2018, Çarşamba günü saat 11.00’a kadar Leymosun Kültür Evi’ndeki
Belediyemiz teklif kutusuna atılacaktır. Tek teklif atılması halinde Belediye İdaresi ve/veya İhale
Değerlendirme Komisyonu teklifi geçerli sayıp, pazarlık usulü ihale edebilecektir.

7- İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler Çevre Koruma Dairesi’ne kayıtlı olup bu ihaledeki işleri
yapabileceğine dair belge sunmaları gerekmektedir.

8- Belediye Meclisi ve/veya İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük ve/veya herhangi bir teklifi kabul
etmek zorunluluğunda değildir.

9- Teklifler 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası ve ilgili şartname şartlarına göre değerlendirilecektir.

İlgililere saygı ile duyurulur.
GİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI.

Önceki Haber Transfer İstasyonu ve Gelişmiş Atık Yönetimi Hizmetleri Projesi İngilizce Eğitim İhalesi

Girne Belediyesi - Bilgi İşlem Bölümü © 2023.