Transfer İstasyonu ve Gelişmiş Atık Yönetimi Hizmetleri Projesi İngilizce Eğitim İhalesi

Transfer İstasyonu ve Gelişmiş Atık Yönetimi Hizmetleri Projesi İngilizce Eğitim İhalesi

GİRNE BELEDİYESİ

TRANSFER İSTASYONU VE GELİŞMİŞ ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ PROJESİ
İNGİLİZCE EĞİTİM İHALESİ

İhale Sıra No : 002 (2) / 2018

İhale Makamı : Girne Belediyesi

İşin Konusu : Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Transfer İstasyonu ve Gelişmiş Atık Yönetimi
Hizmetleri Projesi dahilinde İngilizce Eğitim verilmesi.

Geçici Teminat: 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat
Oranlar Tüzüğü’nün 4 (1). Maddesinde belirtilen geçici teminat miktarları geçerli olacaktır.
Teminat olarak, Banka Teminat Mektubu ve/veya Girne Belediyesi’ne yatırılacak para
karşılığında alınacak makbuz geçerli olacaktır. Geçici Teminat, 41/2001 sayılı Merkez
Bankası Yasası altında denetlenen Banka Teminat Mektupları kabul olacaktır. Banka çeki
kesinlikle kabul edilmeyecektir. Verilecek teminatın süresi 45 (kırk beş) günden az
olmayacaktır. Yeterli teminat miktarı ve süresi olmayan ihale katılımcılarının teklifi
değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale Dosya Bedeli: 20 TL.

İhale Şartları:

1. İhale dosyası, Belediye Veznesi’ne yatırılacak 20 TL. (nakit veya günlük çek) karşılığında en geç 04 Eylül
2018, Salı günü mesai bitimine kadar, Girne Belediyesi Mali İşler Birimi’nden alınabilir.

2. İhale dosyası ve ihale dokümanlarına www.girnebelediyesi.com adresinden ulaşılabilir. Bu dokümanlar
yalnızca fikir edinme amaçlıdır. İhale katılımcıları, ihaleye katılmak için ihale CD dosyasını (Compact Disc
olarak) Girne Belediyesi Mali İşler Birimi’nden almaları gerekmektedir.

3. Teklifler en geç 12 Eylül 2018, Çarşamba günü saat 11:00’a kadar Leymosun Kültür Evi’ndeki teklif
kutusuna kapalı zarf olarak atılmalıdır.

4. İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (İhale katılım beyannamesi, geçici teminat
mektubu, imza sirküleri ve imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ve şartname
gereği istenen diğer tüm belgeleri) teklifleri ile birlikte verecektir.

5. Transfer İstasyonu ve Gelişmiş Atık Yönetimi Hizmetleri Projesi dahilinde İngilizce Eğitimler için
tek teklif atılması halinde Belediye İdaresi ve/veya İhale Değerlendirme Komisyonu teklifi geçerli sayıp,
pazarlık usulü ihale edebilecektir.

6. İhale ile ilgili değerlendirme 20/2016 Sayılı Kamu İhale Yasası’nda ve Teknik Şartname’de belirlenen
kriterler göz önünde bulundurularak sonuçlandırılacaktır. Belediyeler Yasası, Girne Belediyesi İhale
Tüzüğü’nün 12. Maddesine göre, İhale Komisyonu ve/veya Belediye Meclisi en düşük ve/veya herhangi bir
teklifi kabul etmek zorunluluğunda değildir. İhale teknik ve ekonomik olarak en avantajlı teklife
verilecektir.

7. Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

İlgililere saygı ile duyurulur.

Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve Girne Belediyesi tarafından yürütülmektedir.
Bu belgede belirtilen ifadeler, Avrupa Birliği’nin resmi görüşünü yansıtıyor olarak kabul edilmemelidir.

Önceki Haber 10. Ozanköy Pekmez Festivali Festival Programı

Girne Belediyesi - Bilgi İşlem Bölümü © 2023.