Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi

Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi

İhale No: 008 /2022

GİRNE BELEDİYESİ
TEKLİF KABULÜ

Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması IV. Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Girne Belediyesi tarafından yürütülen, “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi” için Lot1: Farkındalık Artırma Kampanyası (Awaraness Raising Campaign) – hizmet alım ihalesi için teklif kabul edilecektir.

1. İhale dokümanlarına www.girnebelediyesi.com adresinden ulaşılabilir. İhaleye katılacak olanlar, ihale dokümanlarını Girne Belediyesi Mali İşler Birimi’ne yatırılacak 1000 Türk Lirası (KDV Dahil) karşılığında alınacak makbuzu Kurumsal İletişim Bölümü’ne ibraz ederek temin edebilirler.

2. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.

4. Farkındalık Artırma Kampanyası hizmet alımı için tek teklif atılması halinde Belediye İdaresi ve/veya İhale Değerlendirme Komisyonu teklifi geçerli sayıp, pazarlık usulü ihale etme hakkına sahiptir. Girne Belediyesi İhale Değerlendirme Komisyonu ve/veya Belediye Meclisi en düşük ve/veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunluluğunda değildir.

5. Teklifler en geç 6 Eylül 2022 günü saat 12:00’ye kadar Girne Belediyesi’ndeki teklif kutusuna kapalı zarf olarak atılmalıdır.

İlgililere saygı ile duyurulur.

 

İhale dökümanlarını aşağıdaki linke tıklayarak cihazınıza indirebilirsiniz.

İHALE DÖKÜMANLARI-20-08-2022

 

Girne Belediye Başkanlığı
Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi, Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması IV. Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte ve Girne Belediyesi tarafından uygulanmaktadır. Bu ilanın içeriği tamamıyla Girne Belediyesi’nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Önceki Haber Beylerbeyi köyü altyapı ve çevre düzenleme projesi <span style="color:red">(Zeyilname Eklendi)</span>

Girne Belediyesi - Bilgi İşlem Bölümü © 2023.