Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi

Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi

Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması IV. Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Girne Belediyesi tarafından yürütülen, “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi” kapsamında personele yönelik hizmet içi kapasite geliştirme eğitimleri hizmet alım ihalesine çıkılacaktır. Konu başlıkları aşağıdaki şekilde ilan edilecektir.

 

1- Temel iletişim becerileri

2- Organizasyonel beceriler

3- Yerel ve AB yönetmelikleri çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği

Önceki Haber Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi

Girne Belediyesi - Bilgi İşlem Bölümü © 2023.