Bir süreden beri belediyelerde yaşanan ve belediyemize de yansıyan mali sorunlar hakkında

Bir süreden beri belediyelerde yaşanan ve belediyemize de yansıyan mali sorunlar hakkında

  • Nüfus sayımı: 11 yıldır hiç bir hükümet (CTP’nin 3 kez Başbakanlık aldığı dönemler dahil) nüfus sayımı yapmamıştır. Bu nedenle Girne’nin nüfusu 2011’de belirlendiği gibi halen 33 Bin olarak (33,200) gözükmekte ve buna göre katkı payı almaktadır. Şu an kent nüfusu en iyimser rakam ile 75 Bin (Yetmiş Beş Bin)’dir.
  • Katkı payı: Yerel gelirlerden belediyelere yasal olarak aktarılması gereken pay, katkı payı diye adlandırılıp, nüfusun 75 Bin olarak kabul edilmesi halinde dahi aylık katkı payımız 5.8 Milyon TL. yerine yaklaşık 11 Milyon TL. olacaktı. Belediye mali olarak iyi yönetilmiyor diyenler bu gerçeklerin farkında mı?
  • Personel: Yine nüfusun 75 Bin kabul edilmesi halinde yasa gereği çalıştıracak personel sayısı 800 kişidir. Halen belediyemizde (şirket çalışanları dahil) çalışan personel sayısı 525’dir. Bu rakam bile kenti ve kaynakları ne kadar doğru yönettiğimizi göstermektedir.
  • Hizmet anlayışı: Girne Belediyesi’nde 2002 yılından itibaren hizmetlerin bozulduğu, yönetimde hangi siyasi partinin olduğu ve kent halkının nüfusun düşük olduğu dönemde dahi en kötü hizmeti aldığı herkes tarafından bilinmektedir. Halbuki Haziran 2014’den sonra kentte hizmet kalitesi günden güne artarak, çok daha iyi bir noktaya geldiği Girneliler tarafından kabul görmüştür. 2014 yılında hizmet için seçildiğimiz Girne Belediye Başkanlığı’na 2018 yılında bu nedenlerle tekrardan seçilerek hizmet vermeye devam ediyoruz. Girne kentindeki bugünkü kaotik duruma neden olan, Mayıs 2010 tarihindeki imar değişikliğidir (10 katlı binalar). Bu değişikliğe karşı çıkmayan ve hiç bir yasal yola başvurmayan o dönemin CTP’li Belediye yönetimidir. Halbuki biz Şubat 2018’de şehri emirnamelerden kurtardık ve İmar planına geçirdik. Kentteki yapısal gelişmeleri gelir kaybını göze alarak kontrol altına aldık.

İmar Planı nedeniyle, şehirdeki inşaat yoğunluğu kontrol altına alınmış ve dolayısı ile gelirlerimiz de azalmıştır. TL’nin aşırı değer kaybı ve akaryakıttaki yüksek fiyat artışı, günde 160 araçla yollarda hizmet veren Belediyemize olumsuz olarak yansımıştır.

  • Maaş ve ücretler: Pandemi’ye ve İmar planına bağlı olarak gelirlerimizin düşmesine karşın bugüne kadar maaş ve sosyal hakların ödemesinde herhangi bir sorun yaşanmadı. 2021 yılında ise belediyelere %1 bile olmayan bir artış verilmesine karşın personele %20 hayat pahalılığı, pandemi koşullarına rağmen maaş ödemeleri ve tüm sosyal ödemeler günü gününe yapılmıştır. Planlanan işlerin çoğu da gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında ise belediye katkı paylarına %26 artış yapılmasına rağmen (henüz bütçe geçirilmedi) personele %37 hayat pahalılığı yansıtılmıştır. Hizmetler ve projeler en iyi şekilde devam ederken, bu farkların belediyemizin kendi öz kaynaklarından ödemiştir. 5 Mart 2022 itibariyle hiçbir katkı payı aktarılmamıştır. Bunun dışında CTP’li Belediye Başkanı döneminden kalan yüklü miktarda vergi, sosyal sigorta ve elektrik borcunun (16 yıl ödenmeyen) bir kısmı peşin ödendi, bir kısmı ise geriye dönük olarak aylık taksitler halinde tarafımızca ödenmiştir. Bir kısmı ise geriye dönük olarak (Eski Elektrik Borçları için aylık 400 Bin – 600 Bin TL, Eski Vergi Borçları için aylık 130 Bin TL) HALEN ödenmeye devam etmektedir.
  • 51/95 Sayılı Belediyeler Yasası: Belediyeler Yasası’nda bulunan ve verdiğimiz hizmetler karşılığında almamız gereken ücretleri belirleyen çizelgeler de 10 yılı aşkın bir süredir güncellenmediğinden (bütün hükümetler döneminde), verdiğimiz hizmetler karşılığında aldığımız ücretler son 3 yılda komik bir hale geldi. Ayrıca, belediyelerimizin bir başka gelir kalemi olan emlak vergilerinin güncellenmesi için Cumhuriyet Meclisi’nde yapılan komite toplantısında CTP’li Milletvekillerinin karşı çıktığını da belirtmek isterim.
  • Sonuç olarak yukarıdaki belirttiğimiz tüm olumsuzluklara rağmen, Girne Belediyesi son 8 yılda (Son 24 aydaki pandemi koşullarına, hotel ve okulların kapalı olmasının yarattığı gelir kayıplarına ve TL’deki erimeye rağmen) çok iyi bir idari ve ekonomik yönetim sergilemektedir. Belli ki bu durum Girne halkına yardımcı olmak ve kent halkının haklarını savunmak (nüfus sayımı, katkı paylarının artırılması, belediyeler yasasının tadil edilmesi vb.) için seçilen bazı vekilleri rahatsız etmekte ve Haziran ayında yapılacak seçime yönelik çalışmalara şimdiden zemin hazırlamaya çalışmaktadırlar. Biz cevabımızı her zamanki gibi yaptığımız ve yapacağımız icraatlarla vermekteyiz. İcraatlar ve projeler ile ilgili detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağım.
  • Tüm bunlara rağmen 4 Mart 2022 tarihine kadar tüm ücret, maaş ve sosyal haklar eksiksiz olarak çalışanlara ödenmiştir. Bugün itibarı ile katkı almamış olmamıza rağmen tüm çalışanlarımız ücret ve maaşlarını almıştır.

 

Önceki Haber GİRNE BELEDİYESİ VE KUŞADASI BELEDİYESİ’NDEN ORTAK PROJE

Girne Belediyesi - Bilgi İşlem Bölümü © 2023.