YASAL DENETİM YETKİSİ BELEDİYELERDEDİR

YASAL DENETİM YETKİSİ BELEDİYELERDEDİR

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan haberlerden ‘KKTC Sağlık Bakanlığı ve Res-Bir işbirliği altında imzalanan protokolde;  restoranların Covid-19 önlemleri açısından özel bir güvenlik şirketi tarafından denetleneceği’ bilgisini hayretler içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız.

 

Sadece Pandemi döneminde değil tüm zamanları kapsayan ‘Halk Sağlığının korunması’ konusu Merkezi Devlet otoritesinin belirlediği yasal mevzuat çerçevesinde Yerel Yönetimlere düşen en asli görevlerin başındadır. Özellikle böylesi kritik bir dönemde Belediyelerin bilgisi, fikri sorulmadan, konu ile ilgili de önceden içerik paylaşımı yapılmadan karar üretilmesini hiçbir şekilde uygun bulmuyoruz, kabul etmiyoruz.

 

Resmi olarak denetleme yetkisi, Belediyelerdedir. 51/1995 Belediyeler Yasası’nın Birinci Bölümünde 16. Maddede tanımlanan Belediyelerin sağlık ile ilgili görevleri kapsamındaki yetkilerimiz yanında; Covid-19 Pandemi kontrolleri için 27 Ocak 2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile tarafımıza verilen denetim yetkimizin,  niteliği belirsiz ‘özel güvenlik şirketi’ olarak belirtilen özel bir şirkete devretmemiz kesinlikle mümkün değildir, bunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz.

 

Metropolit yapısıyla tüm Dünya insanını kucaklayan ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan, Ülkemizin gözbebeği turistik liman kenti Girne’mizin sağlık konularındaki ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça geniş ve uzman bir dev kadro ile yürütmekte olduğumuz yoğun çalışmalarımızı tüm halkımız yakinen bilmektedir. Görev ve sorumluluklarımızın öneminin bilinci içerisinde Sağlık konularında uzman bilirkişiler ile çalışmak yasal düzenlemeler çerçevesinde,  tamamen bağımsız ve adil bir yaklaşım içerisinde planlanmış resmi denetimler ve konu paydaşları ile de gerektiğinde eğitim organizasyonları ile Dünya standardında oluşturduğumuz bu çizgiyi yıllarca korumaya çok özen gösterdik.  Uzman kadromuz içerisinde iki Gıda Mühendisi gözetiminde uzun süreli ve uluslararası Gıda Hijyeni eğitimlerine tabi tutulmuş oldukça deneyimli resmi denetim memurlarımız çalışmaktadır.

 

Yiyecek içecek ile ilgili sektörlerde Covid-19 uygulamalarının tek başına izole bir konu olarak değerlendirilmesi, çok büyük bir teknik yanlıştır. Gıda ile ilgili olan işyerlerinde genel HİJYEN ve Gıda Güvenliği konuları kapsamı içerisinde bütünlüklü olarak değerlendirilmesi gereken Covid önlemlerinin kontrolü; resmi denetim ekiplerimiz tarafından sürekli izlenmekte ve gerektiği durumlarda halk sağlığının korunması için yaptırımlar uygulanmaktadır. Eğer ki denetlemeler yetersiz bulunuyorsa düzenli olarak kamuoyu bilgisine getirmiş olduğumuz ve tam kapanma süreçlerinde dahil olmak üzere kesintisiz hafta sonları da dahil olmak üzere devam eden rutin Covid Pandemi kontrolleri kapsamında 04 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında; 3303 işyeri denetimi gerçekleştiğini tüm kamuoyunun bilgisine getiririz.

 

Denetim ile ilgili asli görevimize, halkımızın sağlığının korunması adına Pandemi öncesinde de devam ediyorduk Pandemi sonrasında da devam edeceğiz. Bağımsızlık ilkesi ve bilimsel esaslara dayandırarak uzun yıllardır ortaya koymakta olduğumuz bu çalışmalarımız; hem halkımız hem de esnafımızın haklı güvenini ve takdirini kazanmıştır. Girne Belediyesi olarak Girne’deki yasal denetim otoritemizi, özel

Önceki Haber GİRNE BELEDİYESİ KARAOĞLANOĞLU MEZARLIĞINDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Girne Belediyesi - Bilgi İşlem Bölümü © 2023.