GİRNE BELEDİYESİ’nden TEKLİF KABULÜ

GİRNE BELEDİYESİ’nden TEKLİF KABULÜ

Girne Belediyesi, “Yukarı Girne Bölgesi V. Etap Kanalizasyon Projesi” için teklif kabul edecektir.

 

  1. İlgili proje ve şartnameler, Girne Belediyesi Mali İşler Şubesi’ne yatırılacak 500 TL. karşılığında temin edilebilir.

 

  1. Geçici teminat % 5 olup, teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Girne Belediyesi’ne yatırılacak para karşılığında alınacak makbuz geçerli olacaktır. (Çek kesinlikle kabul edilmez.)

 

  1. Belediyemiz İhale Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir.

 

  1. Yapılacak işle ilgili teklif verecek müteahhitlerin 19/1998 sayılı “Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası” gereğince Encümene kayıt şartı gerekmektedir.

 

  1. Bu ihaleye I. II. ve III. sınıf karnesine sahip Teknik İşler Müteahhitleri katılabilir.

 

  1. Teklifler en geç 13 Temmuz 2016, Çarşamba 12.00’a kadar Belediyemiz teklif kutusuna atılmalıdır.

 

İlgililere saygı ile duyurulur.

 

GİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI.

Önceki Haber GİRNE BELEDİYESİ’NDEN TEKLİF KABULÜ

Girne Belediyesi - Bilgi İşlem Bölümü © 2023.