Açık Hava Reklam Panoları ve Otobüs Durakları Teklif kabulu

Açık Hava Reklam Panoları ve Otobüs Durakları Teklif kabulu

 

GİRNE BELEDİYESİ’nden TEKLİF KABULÜ

 

Girne Belediyesi hudutları dâhilinde, “Açık Hava Reklam Panoları ve Otobüs Durakları” hazırlanan şartname ve detaylara uygun olarak reklam amaçlı kiralanması için teklif alınacaktır.

 

1.  Teklif vermeden önce yapılacak işler yerinde görülecektir.

 

2.  İhale dosyası Belediye Veznesi’ne yatırılacak 600 TL. (nakit ve/veya günlük çek)

karşılığında en geç 2 Ocak 2017, Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Girne

Belediyesi Müdürlüğü’nden alınabilir.

 

3.  Teminat olarak Banka Teminat Mektubu ve/veya Girne Belediyesi’ne yatırılacak

para karşılığı alınacak makbuz geçerli olacaktır. (Çek kesinlikle kabul edilmez.)

Geçici teminat, müteahhidin vereceği teklifin en az %5’i kadar ve 30 takvim günü

geçerli olacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

 

4.  Teklifler en geç 4 Ocak 2017, Çarşamba günü saat 11:00’a kadar Belediyemiz

teklif kutusuna atılacaktır.

 

5.  İhale katılımcılarının yasal olarak reklam işleri ile iştigal eden kişi ve/veya tüzel kişi

olmaları gerekmektedir.

 

6.  İhale Komisyonu ve/veya Belediye Meclisi en düşük ve/veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunluluğunda değildir.

 

İlgililere saygı ile duyurulur.

 

GİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI.

Önceki Haber Ön ödemeli elektronik su sayacına kontör yüklenmesi hakkında.

Girne Belediyesi - Bilgi İşlem Bölümü © 2023.