GİRNE BELEDİYESİ ARAÇ ALIMI İHALESİ İÇİN TEKLİF KABULÜ

GİRNE BELEDİYESİ ARAÇ ALIMI İHALESİ İÇİN TEKLİF KABULÜ

GİRNE BELEDİYESİ ARAÇ ALIMI İHALESİ İÇİN TEKLİF KABULÜ

İhale Sıra No                 : 012/2017

 

İhale Makamı                : Girne Belediyesi

 

İş Konusu                       : Girne Belediyesi Araç Alımı İhalesi için hazırlanan şartname ve detaylara uygun

olarak teklif kabul edilecektir.

 

Geçici Teminat              : 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici

Teminat Oranlar Tüzüğü’nün 4 (1). Maddesinde belirtilen geçici teminat miktarları

geçerli olacaktır. Teminat olarak, Banka Teminat Mektubu ve/veya Girne

Belediyesi’ne yatırılacak para karşılığında alınacak makbuz geçerli olacaktır. Geçici

Teminat, 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka

Teminat Mektupları kabul olacaktır. Banka çeki kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Verilecek teminatın süresi 45 (kırk beş) günden az olmayacaktır. Yeterli teminat

miktarı ve süresi olmayan ihale katılımcılarının teklifi değerlendirmeye

alınmayacaktır.

 

İhale Dosya Bedeli         : 500 TL.

 

İhale Şartları                  : 1) İhale dosyası, Belediye Veznesi’ne yatırılacak 500 TL. (nakit veya günlük çek)

karşılığında en geç 18 Mayıs 2017, Perşembe günü mesai bitimine kadar, Girne

Belediyesi Mali İşler Birimi’nden alınabilir.

 

2) İhale dosyası ve ihale dökümanlarına www.girnebelediyesi.com adresinden

ulaşılabilir. Bu dökumanlar yalnızca fikir edinme amaçlıdır. İhale katılımcıları,

ihaleye katılmak için ihale CD dosyasını (Compact Disc olarak) Girne Belediyesi

Mali İşler Birimi’nden almaları gerekmektedir.

 

3) Teklifler en geç 26 Mayıs 2017, Cuma  günü saat 11:00’a kadar Girne Belediyesi

     Leymosun Kültür Evi’ndeki teklif kutusuna kapalı zarf olarak atılmalıdır.

 

4)     İhale Değerlendirme Komisyonu ve/veya Belediye Meclisi en düşük ve/veya

herhangi bir teklifi kabul etmek zorunluluğunda değildir.

 

5)     İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (İhale katılım

beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri ve imza beyannamesi, yetki

beyannamesi ve şartname alındı makbuzu) ve/veya malzemelerle ilgili broşür,

katalog, ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte

verecektir.

 

6)     İhale ile ilgili değerlendirme 20/2016 Sayılı Kamu İhale Yasası’nda ve Özel İdari

    ve Teknik Şartname’de belirlenen kriterler göz önünde bulundurularak

    sonuçlandırılacaktır.

 

İlgililere saygı ile duyurulur.

GİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI.

Önceki Haber Semih Sancar Caddesi’nde asfalt dökülecek

Girne Belediyesi - Bilgi İşlem Bölümü © 2023.