Girne Gençlik Meclisi

Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi (GGMİ) Ocak 2024 tarihinde Girne kentinde, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre için bir araya gelmiş, ekolojik tarım prensiplerini benimsemiş bir topluluktur. Çevre, doğa ve eğitim vb. konu başlıklarıyla projeler ve/veya küçük çalışmalar üreterek farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

İlk projemiz “Yerel Domestik Tohumları Girne Kentine Sürdürülebilir Kılmak” konu başlığı ile “Sivil Büyü” destek paketinden onaylanmıştır.