Katılım formunu doldurmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
Katılım Formu

ŞEHİRLERİ ERİŞİLEBİLİR KILMAK:

MEWA BÖLGESİ ERİŞİLEBİLİR TURİZM ÇALIŞTAYI

 Arka plan

Engellilik, insanların; doğuştan ya da sonradan meydana gelen sebeplerle bedensel, zihinsel ya da sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi ve buna bağlı olarak toplumsal yaşama eşit biçimde dahil olmak için rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyması halidir ve insanların yaşam döngüsünde farklı sebeplerden ötürü geçici veya kalıcı olarak karşı karşıya kalabileceği bir durumdur.  Dünya Sağlık Örgütü’nün, Dünya Bankası iş birliği ile 2011’de hazırladığı Dünya Engellilik Raporu’na göre dünya nüfusunun %15’ine tekabül eden bir milyardan fazla insan, bir çeşit engel ile hayatını idame ettirmektedir. Aynı zamanda, bireylerin yakın çevresindeki iki milyar insan da engellilikten doğrudan etkilenmektedir. (UNDESA)

Öte yandan, küresel ekonominin yaklaşık %10’unu teşkil eden turizm ve seyahat sektörleri, ciddi bir ekonomik hacme ve potansiyele sahiptir. Hareketliliğin ve etkileşimin arttığı, tüm düzeylerdeki yönetişimin ise demokratikleştiği günümüzde, bu yoğun hareketliliğe ev sahipliği yapan şehirlerin ve toplulukların daha kapsayıcı olması önemli bir hedef olarak yerel yönetimlerin önünde durmaktadır. Herhangi bir engeli olan bireylerin turistik faaliyetlere, tesislere ve hizmetlere dâhil olmasının önündeki bariyerleri ortadan kaldırmak anlamına gelen “Erişilebilir Turizm” de şehirlerin kapsayıcılık taahhüdünü gerçekleştirmek ve turizmi sürdürülebilir ve herkes için kılmak adına, son yıllarda önem kazanmakta ve üzerine çalışmalar yürütülmekte olan bir kavramdır.

BM Genel Kurulu’nun 2006’da kabul ettiği “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme”nin 9. Maddesi engelli bireylerin fiziksel çevreye eşit erişimine, 30. Maddesi ise kültürel hayat ve eğlence imkanlarından eşit faydalanmalarına dair Taraf Devletler’e çağrıda bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 2019’da başlattığı “Erişilebilir Turizm Destinasyonları” programıyla iyi uygulamaları öne çıkarmaktadır. UNWTO aynı zamanda konuya dair birçok kılavuz da yayınlamıştır.

Mevcut literatüre katkı sağlamak, iyi uygulamalar yoluyla şehirlerin karşılıklı öğrenmesini teşvik etmek, kavram üzerine somut çıktıları olan bir tartışma yürütmek, şehirlerin kapsayıcılık bilincini geliştirmek ve Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesi’ni küresel diyaloğa dâhil edebilmek için “MEWA Bölgesi Erişilebilir Turizm Çalıştayı”nın düzenlenmesine 13 Ocak 2021’de gerçekleşen UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi İdari Toplantısı’nda karar verilmiştir.

Program ve Format

  • Çalıştay 2 gün sürecek; bu süre zarfında ev sahibi şehrin uygulama örnekleri için teknik gezi de gerçekleşecektir.
  • Çalıştay; yerel yönetim temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını, merkezi yönetim yetkililerini, uluslararası kuruluşları, akademisyenleri ve turizm sektörü temsilcilerini bir araya getirecektir.
  • Çalıştay; eğitimlerden, sunumlardan, panellerden ve yuvarlak masa toplantılarından oluşacaktır.
  • Çalıştay sonucu olarak, şehirler için bir “Erişilebilirlik Rehberi” hazırlanacaktır.

I.GÜN (21 EKİM)
A. Kayıt (08:30 – 09:00)

B. Açılış (09:00 – 10:00)
a. Nidai Güngördü, Başkan, Girne Belediyesi
b. Mehmet Duman, Genel Sekreter, UCLG-MEWA
c. Mohamed Saadie, Başkan, UCLG-MEWA
d. Zeynel Abidin Beyazgül, Eş Başkan, UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi.
Başkan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı (TBC)
e. Tahsin Ertuğruloğlu, Bakan, KKTC Dışişleri Bakanlığı
▪ Kahve Arası (10:00 – 10:15)

C. MEWA’dan İyi Uygulamalar ve Deneyim Paylaşımı (10:15 – 12:15)

I.GRUP
a. Engelsiz Erişim Derneği, Fiziki
b. Özge Sener, Kent Estetiği Şube Amiri, Girne Belediyesi
c. Accessible Jordan, Çevrim içi
d. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Fiziki
e. Engelsizseyyah.com, Fiziki

II. GRUP
f. El Halil Belediyesi (Filistin), Çevrim içi
g. “Engellilerin Seyahati” Kitap Tanıtımı (Irak), Çevrim içi
h. Eşpedal, Fiziki
i. Günay Kibrit, Başkan, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Fiziki
▪ Öğle Yemeği (12:15 – 13:30)

D. Üst Düzey Panel (13:30 – 15:00)

Erişilebilir Şehirler ve Kapsayıcı Turizm
● Ana Tema Konuşmacısı: Nadir Alpaslan, Bakan Yardımcısı, TC Kültür ve
Turizm Bakanlığı
● Moderatör: Mehmet Duman, Genel Sekreter, UCLG-MEWA
o Mahmut Özçınar, Güzelyurt Belediye Başkanı, Kıbrıs Türk
Belediyeler Birliği Başkanı
o Mehmet Kuş, Başkan, Eyyübiye Belediyesi
o Hasan Kılca, Başkan, Karatay Belediyesi
o İsmail Avcu, Başkan, Bigadiç Belediyesi
o TBA
▪ Kahve Arası (15:00 – 15:15)

E. Eğitim (15:15 – 16:30)
● Engelsiz Turizmde Ulaşım, İletişim ve Erişim
Adem Kuyumcu, Başkan, Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği

II. GÜN (22 EKİM)
F. Panel (09:30 – 12:15)
a. I. Oturum: Kültür Turizminde Erişilebilirlik
▪ Moderatör: Nidai Güngördü, Girne Belediye Başkanı, UCLG-MEWA
Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı
o Doç. Dr. Hale Özgit, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi
o Mohamed Al Baba, Meclis Üyesi, Saida Belediyesi
o Ürdün Yerel Yönetimler Bakanlığı (TBC)
o Niyazi Kocadağ, Kültür ve Turizm Daire Başkanı, Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi (TBC)

b. II. Oturum: Erişilebilir Turizm ve Yardımcı Teknolojiler
▪ Moderatör: Dr. Öğretim Üyesi Fatih Ercan, Çevrim içi
o Dr. Öğr. Üyesi Hasan Köşker, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
o Dr. Öğr. Üyesi Makbule Civelek, Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi
o Dr. Erinç Tozlu Özhan, Muğla Büyükşehir Belediyesi
▪ Öğle Yemeği (12:15 – 13:30)
G. Yuvarlak Masa (13:30 – 15:00)
MASA I MASA II MASA III

H. Teknik Gezi (15:00 – 17:00)

Share Button