GİRNE KALESİ

Dikdörtgen planlı olup denize hakim bir durumda inşa edilmiştir. Kesin inşa tarihi günümüze kadar belirlenememiştir. Kalıntılara dayanılarak kalenin M.S. VII. y.y.’da Kıbrıs’a başlayan Arap akınlarına karşı kenti korumak amacıyla Bizanslılar tarafından inşa edildiği tahmin edilmiştir. Kaleye Lusignan döneminde (M.S.1208 – 1211) ilaveler yapılmış, Venedik döneminde (M.S. 1489-1570) ise son şeklini almıştır. Kalenin büyük bir kısmı M.S. 1208-1211 yılları arasında Kral John Dibelin tarafından yaptırılmıştır. Lusignan krallarının barış zamanlarında dinlenme, savaş zamanlarında ise sığınma yeri idi. M.S. 1373 yılındaki Ceneviz akınlarında büyük zarar gördü. 1489 yılında Venediklilerin eline geçince savunma planlarına uygun olarak önemli değişikliklere uğradı. 1570 yılında savaşmadan Osmanlı’ların eline geçti ve yaklaşık üç asır boyunca Osmanlıların elinde kaldı. İngiliz Sömürge İdaresi döneminde (1878-1960) Polis Okulu ve hapishane olarak kullanıldı.

Share Button