Çocuk Kursları

Çocuk Sanatı (5-8 yaş)

Cumartesi 10:00 – 11.00

Kurs sorumlusu: Zehra Şonya ( 0533 866 3085)

Kursun öncelikli amacı, oyunla sanatı birleştirerek, çocukların yaratıcılıklarını, bireysel düş gücünü ve el becerilerini geliştirmektir. Ayrıca, çağdaş sanat hakkında bilgilendirme, farklı malzeme ve tekniklerin de aktarılması gerçekleştirilecektir. İki ve üç boyutlu çalışmalar yer alacaktır.

 

Yaratıcı Drama (6-13 yaş)

Cumartesi 11:00 – 12:00

Kurs sorumlusu: Fatma Giritli (0533861 60 00)

Yaşayarak öğrenme olarak tanımlanan ve düşünmenin eğlenceli hale getirildiği yaratıcı drama çalışmalarında amaç;  Yaratıcılık ve estetik duyarlık gelişimini sağlama, eleştirel düşünme yeteneği geliştirme, sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme, iletişim becerileri ve moral değerleri geliştirme, kendini tanıma ve problem çözme becerilerini geliştirme,  hayal gücünü, duyuları ve empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

 

Heykelin Halleri (9-13 yaş):

Cumartesi 12.00 – 13:30

Kurs sorumlusu: Zehra Şonya, ( 0533 866 3085)

Kurs daha çok üç boyutlu çalışmaları içerecektir. Çocukların psikomotor becerileri geliştirilirken üçüncü boyuta ait mekânsal sorunların çözümü ve düşünce yapısının gelişimiyle ilgilenecektir. Zıplayan çamurdan sevimli canavarlar, mimari yapılardan ( kule) çıkışlı ütopik çalışmalar, kukla yapımı, telden heykeller, mobile heykel  yapımı, eva köpükle rölyef çalışmaları, yutong yontu vb çalışmalar yapılacaktır.

Share Button